فهمیده ام

فراموش کردن

بهتر از در انتظار ماندن کسی ست که تو را نمیخواهد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:19  توسط روژینا  | 

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست!

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:19  توسط روژینا  | 

نگران نباش

من میدانم چگونه

با حسرت نبودنت تا کنم

فقط برایم بنویس

هنوز میخندی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:17  توسط روژینا  | 

حسرت یعنی خواستن تو

که داشتن نمی شود هیچوقت!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:11  توسط روژینا  | 

دستش که در دستت باشد

خود به خود کلمه ای بـه نام “سرما ” از لغت نامه ی مغزت

پاک می شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:8  توسط روژینا  | 

فراموشی سخت است

انتظار هم سخت است

اما از همه سخت تر این است

که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:55  توسط روژینا  | 

حال آدم خراب پرسیدن ندارد

اما …

دستانش گرفتن دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:51  توسط روژینا  | 

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد

دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست…

با نگاه “تـــــــــــو”

گره از همه چیز باز میشود

حتی از دل گره خورده من!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:8  توسط روژینا  |